Feng shui: Drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe, czyli usta domu bądź  firmy…

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

W dziedzinie feng shui drzwi wejściowe reprezentują usta mieszkańców. Tędy wchodzi większość energii chi/prany. Poniższy opis tego, jak powinny wyglądać idealne drzwi należy porównać sobie z symbliką takich właśnie ust fizycznych. 

Główne drzwi powinny wychodzić na otwartą przestrzeń, a najlepiej bez żadnych przeszkód w postaci: drzew z gołymi pniami, latrarni, znaków przystanków autobusowych itd. Każda taka „przeszkoda” powinna znajdować się z daleka od drzwi, aby było dość miejsca na niezakłócony przepływ chi kosmicznej/prany do domu. Naprzeciw głównych drzwi nie powinien też znajdować się ostry szczyt dachu sąsiedniego budynku, ani śmietnik. Do drzwi wejściowych nie powinna prowadzić prosta jak strzała droga.

Drzwi wejściowe powinny otwierać się do wewnątrz – w przeciwieństwie do przepisów przeciw pożarowych. Otwieranie na zewnątrz wypycha energię już na początku. Więc tam gdzie można ominąć przepis pp, stosuje się otwierane do wewnątrz. Oczywiście nie mogą skrzypieć, czy wydawać odgłosów przy otwieraniu. Muszą otwierać się pod kątem przynajmniej 90 stopni.

W dalszej analizie feng shui sprawdza się w jakim kierunku geograficznym otwieają się główne drzwi oraz drzwi sypialni. W celu zbadania czy jest jest on zbieżny z jednych z czterech korzystnych kierunków domowoników, właścielów.

Rejon głównych drzwi powiniem być zawsze jasno oświetlony, by przyciągnąć chi i tworzyć miłą powitalną atmosferę. Ideałem jest gdy drzwi wychodzą na spokojnie płynącą wodę np.fontannę. Woda powinna znajdować się ponad 2,5 m od drzwi. Nawet sztuczne systemy wodne takie jak fontanna czy stawik wzmacniają napływ energii do domu.

Nie jest zalecane, jeśli drzwi główne są na wprost tylnych drzwi. Chi/prana będzie natychmiast uciekać przez tylne drzwi, zanim opłynie inne pokoje. W takim przypadku mieszkańcom brakować będzie  witalności, powodzenia. Można to zmienić odpowiednią aranżacją wnętrza, tak aby energia opływała wszystkie pomieszczenia.  Po drugiej stronie bieguna jest sytuacja, kiedy drzwi wejściowe otwierają się wprost na ścianę. Nie dotyczy to, jeśli ściana znajduje się kilka metrów od drzwi, chodzi o to, aby był zachowany „oddech” pomiędzy drzwiami a ścianą. Jednak jeśli ściana jest za blisko drzwi wejściowych i nie można jej przebić robiąc prześwit, tzw. nieruchome okno, wtedy wiesza się obraz sugerujący nowe okno, zwłaszcza taki, który przedstawia perspektywę. Jest to rozwiązanie najlepsze i najtańsze.

W mieszkaniach złe ustawienia drzwi to takie, które są naprzeciwko w linii prostej innch drzwi lub windy, na końcu dlugiego korytarza. 

Powyższe wskazówki dotyczą jakichkolwiek innych budynków użyteczności np. firmy, sklepu, restauracji.

Reklama

Dodaj komentarz

Filed under Konsultacje Feng Shui

Jin i Jang. Koncepcja zasad równowagi

Yin i Yang

Bez względu na to czy rozpatrujemy architekturę, wnętrza, dietetykę, czy medycynę naturalną, zgodnie z filozofią taoistyczną należy zaobserwować i zrównoważyć energie przeciwstawne sobie. Przy projektowaniu często się o tym zapomina, jednak wprawne oko lub intuicja podpowiada czasami projektantowi: „dodaj akcent zimnego koloru do tego ognistego pomarańczu”. 

Życie opiera się na dwóch składnikach: energii i substancji. Jeśli jednego z nich jest zbyt dużo lub za mało, człowiek popada w chorobę. Jeśli jednego składnika nie ma wcale, nie ma życia. Śmierć oznacza, że energia i substancja oddzielają się od siebie. Pogląd ten wprowadza nas w sam środek chińskiej filozofii: model Yin-Yang.

 Koncepcja Yin i Yang pochodzi z filozofii taoistycznej. Opisuje ona dwie pierwotne i przeciwne, lecz uzupełniające się siły, które odnaleźć można w całym wszechświecie. 

Yin (dosłownie rozumiane jako „zacienione miejsce, północne zbocze (wzgórza), południowy brzeg (rzeki), zachmurzenie, zaciemnienie”) reprezentowana przez czerń i Księżyc oznacza bierność, uległość, smutek, chłód i zimę, symbolizuje żeński aspekt natury, introwersję oraz liczby parzyste; odpowiada jej noc. Yin symbolizuje woda lub ziemia. 

Yang (dosłownie rozumiane jako „nasłonecznione miejsce, południowe zbocze (wzgórza), północny brzeg (rzeki), światło słoneczne”) reprezentowana przez biel i Słońce oznacza siłę, aktywność, radość, ciepło i lato, symbolizuje męski aspekt natury, ekstrawersję oraz liczby nieparzyste; odpowiada jej dzień, niebo. Yang symbolizuje ogień lub wiatr.

Wzajemne oddziaływanie Yin i Yang jest przyczyną powstawania i zmiany wszystkich rzeczy. Z nich powstaje Pięć Elementów: woda, drzewo, ogień, ziemia, metal, a z nich wszystkie inne rzeczy. Najważniejszym wykładem nauki o Yin i Yang jest Księga Przemian, I Ching. 

Wszystko może być opisane jako obie siły Yin i Yang 

1. Yin i Yang nie wykluczają się wzajemnie.

Wszystko ma swoje przeciwieństwo, jednak nigdy całkowite, a jedynie względne. Żadna rzecz nie jest nigdy w pełni Yin ani całkowicie Yang. Każde z nich zawiera w sobie pierwiastek swojego przeciwieństwa. Dla przykładu: zima zmienia się w lato, a „co się wzniosło – opaść musi”.

2. Yin i Yang są współzależne.

Jedno nie może istnieć bez drugiego, tak jak dzień nie może istnieć bez nocy, światło bez ciemności, czy śmierć bez życia.

3. Tak Yin jak i Yang jest podzielne.

Każdy aspekt Yin lub Yang można dalej podzielić na mniejsze składowe Yin i Yang. Dla przykładu, temperaturę można określić jako gorącą lub zimną. Jednak gorąco można podzielić jeszcze na ciepło i upał, a zimno na chłód i mróz. W każdym spektrum istnieje mniejsze spektrum; każdy początek jest chwilą w czasie, więc posiada początek i koniec, tak samo jak godzina ma początek i koniec.

4. Yin i Yang wchłaniają i jednocześnie podtrzymują się wzajemnie.

Yin i Yang znajdują się zwykle w stanie równowagi – kiedy jedno wzrasta, drugie maleje. Mogą się też jednak znierównoważyć. Wyróżniamy cztery stany braku równowagi: nadmiar Yin, nadmiar Yang, niedostatek Yin i niedostatek Yang. Jednakże cały czas wzajemnie się uzupełniają: w przypadku nadmiaru Yin występuje niedostatek Yang i vice versa. Brak równowagi jest czynnikiem względnym: nadmiar Yang „wymusza” zmniejszenie się Yin.

5. Yin i Yang mogą przekształcić się w siebie nawzajem.

W pewnej konkretnej sytuacji Yin może przekształcić się w Yang i odwrotnie. Noc zmienia się w dzień, ciepło stygnie, a życie zmienia się w śmierć. Niemniej jednak i ta przemiana jest względna, jako że noc i dzień mogą ze sobą współistnieć w tym samym czasie na Ziemi widzianej z kosmosu.

6. Część Yin znajduje się w Yang, a część Yang znajduje się w Yin.

Mniejsze koła w każdym z nich służą jako: 1. przypomnienie, że zawsze pierwiastek jednego znajduje się w drugim. Tak samo jak zawsze znajdziemy odrobinę światła w ciemności (np. gwiazdy na nocnym niebie); żadna z tych cech nie jest nigdy skończona. 2. przypomnienie, że ekstremalne skrajności zmieniają się natychmiast w swoje przeciwieństwo, jak również to, iż cechy Yin i Yang zależą od punktu widzenia obserwatora. Dla przykładu: najtwardszy kamień najłatwiej skruszyć. To pokazuje, że bezwzględne rozgraniczenie miedzy jednym a drugim nie jest możliwe.

Yin i Yang

Życie opiera się na dwóch składnikach: energii i substancji. Jeśli jednego z nich jest zbyt dużo lub za mało, człowiek popada w chorobę. Jeśli jednego składnika nie ma wcale, nie ma życia. Śmierć oznacza, że energia i substancja oddzielają się od siebie. Pogląd ten wprowadza nas w sam środek chińskiej filozofii: model Yin-Yang. 

Koncepcja Yin i Yang pochodzi z filozofii taoistycznej. Opisuje ona dwie pierwotne i przeciwne, lecz uzupełniające się siły, które odnaleźć można w całym wszechświecie. 

Yin (dosłownie rozumiane jako „zacienione miejsce, północne zbocze (wzgórza), południowy brzeg (rzeki), zachmurzenie, zaciemnienie”) reprezentowana przez czerń i Księżyc oznacza bierność, uległość, smutek, chłód i zimę, symbolizuje żeński aspekt natury, introwersję oraz liczby parzyste; odpowiada jej noc. Yin symbolizuje woda lub ziemia. 

Yang (dosłownie rozumiane jako „nasłonecznione miejsce, południowe zbocze (wzgórza), północny brzeg (rzeki), światło słoneczne”) reprezentowana przez biel i Słońce oznacza siłę, aktywność, radość, ciepło i lato, symbolizuje męski aspekt natury, ekstrawersję oraz liczby nieparzyste; odpowiada jej dzień, niebo. Yang symbolizuje ogień lub wiatr.

Wzajemne oddziaływanie Yin i Yang jest przyczyną powstawania i zmiany wszystkich rzeczy. Z nich powstaje Pięć Elementów: woda, drzewo, ogień, ziemia, metal, a z nich wszystkie inne rzeczy. Najważniejszym wykładem nauki o Yin i Yang jest Księga Przemian, I Ching. 

Wszystko może być opisane jako obie siły Yin i Yang 

1. Yin i Yang nie wykluczają się wzajemnie.

Wszystko ma swoje przeciwieństwo, jednak nigdy całkowite, a jedynie względne. Żadna rzecz nie jest nigdy w pełni Yin ani całkowicie Yang. Każde z nich zawiera w sobie pierwiastek swojego przeciwieństwa. Dla przykładu: zima zmienia się w lato, a „co się wzniosło – opaść musi”.

2. Yin i Yang są współzależne.

Jedno nie może istnieć bez drugiego, tak jak dzień nie może istnieć bez nocy, światło bez ciemności, czy śmierć bez życia.

3. Tak Yin jak i Yang jest podzielne.

Każdy aspekt Yin lub Yang można dalej podzielić na mniejsze składowe Yin i Yang. Dla przykładu, temperaturę można określić jako gorącą lub zimną. Jednak gorąco można podzielić jeszcze na ciepło i upał, a zimno na chłód i mróz. W każdym spektrum istnieje mniejsze spektrum; każdy początek jest chwilą w czasie, więc posiada początek i koniec, tak samo jak godzina ma początek i koniec.

4. Yin i Yang wchłaniają i jednocześnie podtrzymują się wzajemnie.

Yin i Yang znajdują się zwykle w stanie równowagi – kiedy jedno wzrasta, drugie maleje. Mogą się też jednak znierównoważyć. Wyróżniamy cztery stany braku równowagi: nadmiar Yin, nadmiar Yang, niedostatek Yin i niedostatek Yang. Jednakże cały czas wzajemnie się uzupełniają: w przypadku nadmiaru Yin występuje niedostatek Yang i vice versa. Brak równowagi jest czynnikiem względnym: nadmiar Yang „wymusza” zmniejszenie się Yin.

5. Yin i Yang mogą przekształcić się w siebie nawzajem.

W pewnej konkretnej sytuacji Yin może przekształcić się w Yang i odwrotnie. Noc zmienia się w dzień, ciepło stygnie, a życie zmienia się w śmierć. Niemniej jednak i ta przemiana jest względna, jako że noc i dzień mogą ze sobą współistnieć w tym samym czasie na Ziemi widzianej z kosmosu.

6. Część Yin znajduje się w Yang, a część Yang znajduje się w Yin.

Mniejsze koła w każdym z nich służą jako: 1. przypomnienie, że zawsze pierwiastek jednego znajduje się w drugim. Tak samo jak zawsze znajdziemy odrobinę światła w ciemności (np. gwiazdy na nocnym niebie); żadna z tych cech nie jest nigdy skończona. 2. przypomnienie, że ekstremalne skrajności zmieniają się natychmiast w swoje przeciwieństwo, jak również to, iż cechy Yin i Yang zależą od punktu widzenia obserwatora. Dla przykładu: najtwardszy kamień najłatwiej skruszyć. To pokazuje, że bezwzględne rozgraniczenie miedzy jednym a drugim nie jest możliwe.

Yin i Yang

Życie opiera się na dwóch składnikach: energii i substancji. Jeśli jednego z nich jest zbyt dużo lub za mało, człowiek popada w chorobę. Jeśli jednego składnika nie ma wcale, nie ma życia. Śmierć oznacza, że energia i substancja oddzielają się od siebie. Pogląd ten wprowadza nas w sam środek chińskiej filozofii: model Yin-Yang. 

Koncepcja Yin i Yang pochodzi z filozofii taoistycznej. Opisuje ona dwie pierwotne i przeciwne, lecz uzupełniające się siły, które odnaleźć można w całym wszechświecie. 

Yin (dosłownie rozumiane jako „zacienione miejsce, północne zbocze (wzgórza), południowy brzeg (rzeki), zachmurzenie, zaciemnienie”) reprezentowana przez czerń i Księżyc oznacza bierność, uległość, smutek, chłód i zimę, symbolizuje żeński aspekt natury, introwersję oraz liczby parzyste; odpowiada jej noc. Yin symbolizuje woda lub ziemia. 

Yang (dosłownie rozumiane jako „nasłonecznione miejsce, południowe zbocze (wzgórza), północny brzeg (rzeki), światło słoneczne”) reprezentowana przez biel i Słońce oznacza siłę, aktywność, radość, ciepło i lato, symbolizuje męski aspekt natury, ekstrawersję oraz liczby nieparzyste; odpowiada jej dzień, niebo. Yang symbolizuje ogień lub wiatr.

Wzajemne oddziaływanie Yin i Yang jest przyczyną powstawania i zmiany wszystkich rzeczy. Z nich powstaje Pięć Elementów: woda, drzewo, ogień, ziemia, metal, a z nich wszystkie inne rzeczy. Najważniejszym wykładem nauki o Yin i Yang jest Księga Przemian, I Ching. 

Wszystko może być opisane jako obie siły Yin i Yang 

1. Yin i Yang nie wykluczają się wzajemnie.

Wszystko ma swoje przeciwieństwo, jednak nigdy całkowite, a jedynie względne. Żadna rzecz nie jest nigdy w pełni Yin ani całkowicie Yang. Każde z nich zawiera w sobie pierwiastek swojego przeciwieństwa. Dla przykładu: zima zmienia się w lato, a „co się wzniosło – opaść musi”.

2. Yin i Yang są współzależne.

Jedno nie może istnieć bez drugiego, tak jak dzień nie może istnieć bez nocy, światło bez ciemności, czy śmierć bez życia.

3. Tak Yin jak i Yang jest podzielne.

Każdy aspekt Yin lub Yang można dalej podzielić na mniejsze składowe Yin i Yang. Dla przykładu, temperaturę można określić jako gorącą lub zimną. Jednak gorąco można podzielić jeszcze na ciepło i upał, a zimno na chłód i mróz. W każdym spektrum istnieje mniejsze spektrum; każdy początek jest chwilą w czasie, więc posiada początek i koniec, tak samo jak godzina ma początek i koniec.

4. Yin i Yang wchłaniają i jednocześnie podtrzymują się wzajemnie.

Yin i Yang znajdują się zwykle w stanie równowagi – kiedy jedno wzrasta, drugie maleje. Mogą się też jednak znierównoważyć. Wyróżniamy cztery stany braku równowagi: nadmiar Yin, nadmiar Yang, niedostatek Yin i niedostatek Yang. Jednakże cały czas wzajemnie się uzupełniają: w przypadku nadmiaru Yin występuje niedostatek Yang i vice versa. Brak równowagi jest czynnikiem względnym: nadmiar Yang „wymusza” zmniejszenie się Yin.

5. Yin i Yang mogą przekształcić się w siebie nawzajem.

W pewnej konkretnej sytuacji Yin może przekształcić się w Yang i odwrotnie. Noc zmienia się w dzień, ciepło stygnie, a życie zmienia się w śmierć. Niemniej jednak i ta przemiana jest względna, jako że noc i dzień mogą ze sobą współistnieć w tym samym czasie na Ziemi widzianej z kosmosu.

6. Część Yin znajduje się w Yang, a część Yang znajduje się w Yin.

Mniejsze koła w każdym z nich służą jako: 1. przypomnienie, że zawsze pierwiastek jednego znajduje się w drugim. Tak samo jak zawsze znajdziemy odrobinę światła w ciemności (np. gwiazdy na nocnym niebie); żadna z tych cech nie jest nigdy skończona. 2. przypomnienie, że ekstremalne skrajności zmieniają się natychmiast w swoje przeciwieństwo, jak również to, iż cechy Yin i Yang zależą od punktu widzenia obserwatora. Dla przykładu: najtwardszy kamień najłatwiej skruszyć. To pokazuje, że bezwzględne rozgraniczenie miedzy jednym a drugim nie jest możliwe.

Źródło: naturalnamedycyna.pl

Koncepcja równowagi miedzy energią Jin i Jang jest bardzo ważna we wnętrzu i projektowaniu. Można zmienić charketer energii Jin lub Jang za pomocą dekoracji wnętrz. W większości wnętrz przeważa jednak energia Jin. Jak ją rozpoznać? To wszystkie ciemne barwy, matowe faktury, przygaszone światło, małe okna lub ich brak, co za tym idzie mało światła i przewiewu. Jak ją zrównoważyć? Dodając dodatki Jang. Są to żywe rośliny i kwiaty, jasne barwy, jasne światło, połyskliwe faktury.

Przykład zdjęć podnoszących poziom energii (Jang):

 

Dodaj komentarz

Filed under Konsultacje Feng Shui

Woda w feng shui

Woda jest źródłem życia.  Człoweiek zostaje poczęty w wodzie i przebywa w wodach płodowych dziewięć miesięcy. Woda symbolizuje kobiecość czyli siłę Yin. Ruch wody wprowadza pierwiastek życia. Różne może być zabarwienie wody, które zależne jest od otocznie, które odbija, od barwy nieba. Woda zwiększa optycznie przestrzeń, wciągając ją jednocześnie w kompozycję. Woda jest bez foremna, więc potrzebuje czegoś co nadaje jej kształt, tu korzystny jest metal. Korzystne jest również sąsiedztwo wody z zielenią.

Z wodą, jako bezforemnym, nieokiełznanym żywiołem, należy posługiwać się ostrożnie. Niemniej jednak dobrze ustawiona wpływa na dopływ finansów. Nie przypadkowo przed bankami, które chcą podnieść własny prestiż stoją fontanny. Występują też wewnątrz. Woda i Metal to nierozłączne elementy działalności, które mają do czynienia z obrotem pieniędzmi, co widać w wystroju wnętrz i zewnętrz niektórych instytucji.

Im bliżej znajduje się woda oraz im większa jej ilość, tym silniejsze jej oddziaływanie, ale występuje ono jedynie, gdy możemy ją dostzrzec z pomieszczeń, w których się znajdujemy. Woda w ruchu (np.fontanna lub wodospad) rozsiewa wzmacniającą chi, natomiast stojąca (np.staw) wycisza.

Każda woda obecna w pobliżu (staw,jezioro,morze,rzeka) powinna być świeża i czysta. W razie potrzeby nalezy użyć pompy do napowietrzania stojącej wody w stawie i wprowadzić rosliny oraz ryby, które oczyszczają środowisko wodne.  Rzeki i strumienie powinny płynąć w kierunku Twojej siedziby, gdyż woda odpływająca od budynku lub za nim może pozbawić go energii chi powodując jej stały odpływ. Plantacje roślin wyczerpujących wodę mogą być szkodliwe i należy je rozmieszczać z rozwagą.

Badając feng shui najbliższej okolicy przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, w którym kierunku od centrum siedziby znajduje się najbliższa woda. Każdemu kierunkowi przyporządkowany jest jeden z pięciu żywiołów występujących w naturze. Korzystna jest zarówno strona wschodnia jak i południowo wschodnia, gdyż woda wzmacnia wówczas energię chi/żywioł Drzewa, sprzyjając rozwojowi i umacnianiu się firmy. Inne mniej korzystne kierunki położenia wodyczęsto można zneutralizować.   Woda na południu – Woda niszczy Ogień kierunku południowego, szkodząc publicznemu wizerunkowi. Należy użyć elementu/żywiołu Drzewa aby zharmonizować energie. Więc między wodą a budynkiem sadzi się drzewa lub wysokie krzewy. Woda na południowym zachodzie – Ziemia niszczy Wodę, szkodząc zdrowiu. Dodaj żywiołu Metalu, aby wytworzyć równowagę. Woda na zachodzie – Woda wypłukuje Metal, oddziałuje na dochody i zyski. Wzmocnić należy żywioł Metalu.  Woda na północnym zachodzie – Woda wypłukuje Metal, utrudniając organizację firmy i przyczyniając się do problemów z zarządzaniem. Wzmocnij Metal, umieszczając dużą metalową rzeźbę między wodą a budynkiem; stosuj białe, srebrne lub złote okrągłe kształty. Woda na północy – Woda wzmacnia Wodę, nasilając cichą, spokojną chi, która przynosi stagnację w firmie i hamuje handel. Użyć należy żywiołu Drzewa, aby wysuszyć Wodę: między wodą a budynkiem sadzi się po prostu drzewa lub wysokie rośliny.   Woda na północnym wschodzie –  Ziemia niszczy Wodę, kierując energię chi w tronę z natury bardzo zmienną, nieodpowiednią dla Wody. Trzeba uzyc dużo żywiołu Metalu, aby utworzyć równowagę i zmieszać Ziemię i Wodę. Umieszcza się wtedy np.rzeźby z żelaza, kształty okrągłe, kolory biały i srebrny.

Na niekorzystne sąsiedztwo zbiornika z wodą z reguły można coś poradzić. Czasami można po prostu się go pozbyć (np.osuszyć staw). Można także odgrodzić się drzewami albo ustawić rzeźby. Jeśli jest to niemożliwe, to można dodać zbiornik wodny po stronie korzystnej czyli odpowiadającej żywiołowi Drzewa: wschód lub południowy wschód.

Tu przykłady elementów, które polecam przy konsultacjach do wodnych aranżacji, np.do ogrodu przy domu:

Dodaj komentarz

Filed under Konsultacje Feng Shui, Ogród Feng Shui

Referencje

Do Moniki przyciągnęly mnie jej prace, a dokładnie jej wibrujące grafiki umieszczone na stronie internetowej.
Pisząc kilka słów na e-mail podany ma tej stronie nie wiedzialam wtedy, ze nawiąże się między nami nić przyjaźni i zauafania.
Wiem, ze wiedza, wewnętrzna siła, mądrość i dobroć  jaka przez Monike przemawia może pomóc temu, kto tej pomocy czy rady potrzebuje.
Dziekuję za radość jaką dają twoje prace Moniko oraz doradztwo z wyższej półki.

Magdalena Nicolaysen
Norwegia Stavanger,  czerwiec 2011

Dodaj komentarz

Filed under Referencje

Feng shui: Projektowanie wizytówek

Projekt wizytówki powinien być prosty i czytelny. Tak, że na pierwszy rzut oka klient otrzmuje najważniejsze informacje. Grafika powinna być tak zaprojektowan, żeby pozostawała w pamięci. Wtedy jest większa szansa iż klient wybierze nas. Może to być intrygujące logo, jakiś symbol, nazwa, czy gra kolorów szczególnie zapadajaca w pamięć. To – przy zachowaniu prostoty i czytelności. Wizytówka może być podana w sposób szczególnie oryginalny:   

Wybrane przykłady wizytówek:

Dodaj komentarz

Filed under Ekspertyza, Konsultacje Feng Shui

Feng shui: Projektowanie logo. Nazwa firmy

   Taki zwyczajny z pozoru znak graficzny  jakim jest logo firmy –  jest drogowskazem, który wytycza drogę do celu. Powinen być starannie przemyślany i zaprojektowany. Nie może się on kłócić z działalnością firmy.

Logo firmy jako znak graficzny powinno być zaprojektowane w momencie, gdy zostanie wytyczony cel działalności firmy. Rozwój firmy oraz poszczególne jego etapy. Wykorzystując zasady feng shui można stworzyć odpowiednie logo firmy, które będzie symboliczne wyznaczać kierunek działania firmy wpływając korzystnie na jej wizerunkiem firmy i właściciela. Na uwagę zasługuje tutaj logo znanych firm, które nie zostały opracowane jako przypadkowe, lecz zamierzone i właściwie zaprojektowane znaki graficzne. Znaki graficzne przyozdabiają koszulki tak chętnie noszone przez wszystkich lub też jako naszywka na spodniach roznoszą dobre wieści o firmie budując jej „markę”. To one wskazują na jakość usług i wpływają na kondycję finansową firmy.

Nazwa firmy gwarantuje jak ludzie (klienci) będą ją postrzegali poprzez wymawianie poszczególnych liter znajdujących się w nazwie.
Logo firmy jest wyznacznikiem marki i pozycji firmy oraz podejściem klienta w stosunku do właściciela i produktu. To dzięki znakowi graficznemu zostaniemy zapamiętani lub też nie.

Wibracje nazwy firmy (jej rytm) powinny wznosić się do góry wyznaczając jej drogę do sukcesu a to, co jest bardzo ważne powinna wskazywać, jaką działalność wykonujemy.Znak graficzny powinien wskazywać na to czym firma sie zajmuje a nazwa utwierdzać klientów w przekonaniu, że mają do czynienia właśnie z taką a nie inną firmą. Nie możecie wprowadzać klienta w błąd. Podobnie wizytówka powinna być czytelna. Klient po otwarciu wizytownika ma zauważyć od razu usługę której szuka, czyli pierwsze co powinien widzieć to napis z nazwą, np. Progress – Twoja wirtuana sekretarka, lub Progress – usługi sekretarskie.  

Trzeba wziąć pod uwagę to, że taki zwyczajny by się mogło wydawało znak graficzny, jakim jest logo firmy jest drogowskazem, który wytycza drogę do celu. Nie może się on kłócić z działalnością firmy.

Logo firmy jako znak graficzny powinno być zaprojektowane w momencie, gdy zostanie wytyczony cel działalności firmy. Rozwój firmy oraz poszczególne jego etapy. Wykorzystując zasady feng shui można stworzyć odpowiednie logo firmy, które będzie symboliczne wyznaczać kierunek działania firmy wpływając korzystnie na jej wizerunkiem firmy i właściciela. Na uwagę zasługuje tutaj logo znanych firm, które nie zostały opracowane jako przypadkowe, lecz zamierzone i właściwie zaprojektowane znaki graficzne. Znaki graficzne przyozdabiają koszulki tak chętnie noszone przez wszystkich lub też jako naszywka na spodniach roznoszą dobre wieści o firmie budując jej „markę”. To one wskazują na jakość usług i wpływają na kondycję finansową firmy.

Nazwa firmy gwarantuje jak ludzie (klienci) będą ją postrzegali poprzez wymawianie poszczególnych liter znajdujących się w nazwie.
Logo firmy jest wyznacznikiem marki i pozycji firmy oraz podejściem klienta w stosunku do właściciela i produktu. To dzięki znakowi graficznemu zostaniemy zapamiętani lub też nie.

Wibracje nazwy firmy (jej rytm) powinny wznosić się do góry wyznaczając jej drogę do sukcesu a to, co jest bardzo ważne powinna wskazywać, jaką działalność wykonujemy.Znak graficzny powinien wskazywać na to czym firma sie zajmuje a nazwa utwierdzać klientów w przekonaniu, że mają do czynienia właśnie z taką a nie inną firmą. Nie możecie wprowadzać klienta w błąd. Podobnie wizytówka powinna być czytelna. Klient po otwarciu wizytownika ma zauważyć od razu usługę której szuka, czyli pierwsze co powinien widzieć to napis z nazwą, np. Progress – Twoja wirtuana sekretarka, lub Progress – usługi sekretarskie.

Wybrane przykłady logotypów:

 

Dodaj komentarz

Filed under Konsultacje Feng Shui

Referencje – mieszkanie/ prywatne

 Pani Monika okazała się osobą godną zaufania, ciepłą i cierpliwą konsultantką, zawsze gotowa do pomocy. A potrzebowaliśmy jej razem z mężem. Szeroki zakres jej wiedzy i kompetencji poprawił nam przestrzeń życiową mieszkania.

Aranżacja wnętrz wraz ze znajomością: psychologii wystroju wnętrz, filozofii, rozwoju duchowego, a ponadto posiadaniem zmysłu estetycznego i daru słuchania klientów, jest niebywałą cechą Pani Moniki w swojej pracy, którą wykonuje.

Pozdrawiam, Galina (605 660 096)

Dodaj komentarz

Filed under Referencje

Referencje – firma i prywatne

Działania Pani Moniki spowodowały pozytywne zmiany w naszym rodzinnym biznesie w postaci wzrostu zainteresowania klientów jak również w sferze naszego zdrowia. Współpracujemy od października 2010 roku. Zapewniam iż profesjonalizm, sumienność oraz zaangażowanie Pani Moniki sa widoczne natychmiast, a zmiany spowodowane jej działaniami są ciągle dla mnie magiczne i nieprawdopodobne, ale są i to jest ważne . Dziękuję Pani Moniko
Iwona z Rodziną (tel.506092230)

Dodaj komentarz

Filed under Referencje

Referencje – firma

Dodaj komentarz

Filed under Konsultacje Feng Shui, Referencje

Mandala

Mandale w postaci rysunków, zazwyczaj czarno białe. Sporządzam szybko kiedy po skupieniu na danym celu w wyobraźni pojawi się znak graficzny przeznaczony dla konkretnej osoby. Indywidualny znak,amulet,mandala,węzeł energetyczny – zawiązanie, jak to kiedyś robiono dawno temu supełka na włóczce, ot żeby o czymś pamiętać i myśleć o tym…A moc realizuje to co jest…na ekranie myśli. Energetycznie wymuszają tok działania w porządanym kierunku i chronią. Działają w różnym procencie skuteczności, a jednak zawsze podwyższają szanse, żeby coś się stało.

Poniżej przykłady, tych które zrobiłam dla klientów. Zapraszam na konsultacje

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

CO TO JEST MANDALA ?

Książkowe wyjaśnienie jest następujące. Mandala [sanskr. mandala ‚okrąg‚], w religiach indyjskich (hinduizm, buddyzm, dźinizm) geometryczny diagram, symbol Kosmosu, w którego centrum znajduje się istota boska; (…) podstawowa forma mandali składa się z okręgu z wpisanymi weń kwadratami (o bokach zorientowanych według stron świata).

Natomiast C. G. Jung wymienia następujące wyznaczniki mandali:

  1. Kulisty, sferyczny lub eliptyczny kształt.
  2. Okrąg przetworzony w kwiat (różę, lotos) lub koło.
  3. Centrum wyrażone poprzez słońce, gwiazdę lub krzyż z czterema,, ośmioma lub dwunastoma promieniami.
  4. Koła, sfery i mające kształt krzyża figury często przedstawione w obrocie.
  5. Koło reprezentowane przez węża owiniętego wokół centrum albo w kształcie pierścienia (…) lub spirali (…).
  6. Ukwadratowienie koła, przyjmujące kształt koła w kwadracie lub odwrotnie.
  7. Motywy zamku, miasta lub podwórka, kwadratowe lub koliste.
  8. Oko (źrenica i tęczówka).

We wszystkich kulturach świata mandale spełniają rolę narzędzi medytacyjnych, pozwalających człowiekowi lepiej zrozumieć samego siebie, oraz otaczający go wszechświat. W języku sanskryckim słowo mandala oznacza dosłownie „koło”, lub „środek” i symbolizuje zarówno świat zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Mandale pomagają człowiekowi dotrzeć do prawdziwej mądrości i samopoznania własnej istoty, a dzięki temu osiągnąć całkowitą harmonię. Mandala jest zwierciadłem ukazującym nam stan naszego umysłu. Jest obrazem harmonii wszechświata, potężnym i uniwersalnym symbolem wszechogarniającej jedności, którego energia skupia się w samym sercu mandali – jej środku. Mandala gromadzi w sobie energię wszechświata i promieniuje nią na człowieka, oraz jego otoczenie, wprowadzając do jego życia ład, doskonałość, piękno i harmonię.

Serwis interia.pl podaje :  „Mandale to przejęte z lamaizmu obrazki o bardzo dużej sile oddziaływania. W tradycji tybetańskiej mają one znaczenie religijne. Medycyna alternatywna wykorzystuje wpływ, jaki wywierają na ciało i psychikę każdego człowieka.

ODDZIAŁYWANIE

Mandale są skuteczne przy wszystkich zaburzeniach nastroju i psychiki.Kształty tworzące rysunek i wypełnione określonymi kolorami uzupełniają poziom energii w ludzkim ciele wszędzie tam, gdzie jej brakuje. Każdy niedobór i nadmiar energii prowadzi do choroby. Noszenie przy sobie dopasowanego indywidualnie obrazka chroni nas przed dolegliwościami psychicznymi i fizycznymi. Mandale są skuteczne przy wszystkich zaburzeniach nastroju i psychiki oraz związanych z tym chorobach. Wiąże się to z oddziaływaniem poszczególnych kolorów na człowieka. Jeśli ktoś cierpi na zmęczenie i senność, jego mandala zawiera kolor czerwony, wzmacniający energię. Osoba łatwo wpadająca w złość, nadpobudliwa, powinna nosić mandalę złożoną głównie z uspokajającego fioletu.

Moc mandali sprawi, że zmniejszy się szkodliwość tego, co pijemy – na przykład kawy. Można też włożyć obrazek pod poduszkę lub wpatrywać się w niego.

Po jakimś czasie wydaje się, że mandala zaczyna wirować, aż jej kształty stapiają się w jedną całość.

W ten sposób powstaje energetyczny obraz o ogromnej sile oddziaływania. Moc mandali zwiększa się poprzez ułożenia na wielobarwnej płytce odpowiednich kryształów.

Mandala nie jest rysunkiem, który wykonuje się raz na całe życie. Z upływem lat zmienia się nasz stan zdrowia i psychika, należy więc także zmieniać obrazek. Gdybyśmy umieli całkowicie poddać się intuicji, moglibyśmy sami narysować sobie uzdrawiający kwadrat.

Jednak naszą ręką kierują najczęściej upodobania, panująca modaczy na przykład względy estetyczne. Dlatego też rysowanie mandali najlepiej zlecić specjaliście. 

Mandalę na indywidualne zamówienie może wykonać tylko specjalista. Najczęściej jest nim doświadczony bioenergoterapeuta. Każda mandala oparta jest na podobnym schemacie, chociaż tworzą go różne kształty, wzory i kolory. Terapeuta dobiera je po szczegółowymwywiadzie przeprowadzonym z osobą zamawiającą rysunek.”

Dodaj komentarz

Filed under Bioenergoterapia, Malarstwo